ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door dé Veluwegids georganiseerde activiteiten.

Aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten van dé Veluwegids is volledig op eigen risico. Dé Veluwegids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de activiteiten van dé Veluwegids.


Schade
Elke vorm van schade aan derden of aan eigendommen van derden en dé Veluwegids door toedoen van deelnemer is de verantwoordelijkheid van deelnemer. Dé Veluwegids is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. De ontstane schade (bewust of onbewust) dient door deelnemer te worden vergoed. 

Elke vorm van schade aan deelnemer en de eigendommen van deelnemer door derden of dé Veluwegids is de verantwoordelijkheid van deelnemer. Dé Veluwegids is op geen enkele wijze aan te spreken als bemiddelaar of aansprakelijk te stellen.

Onder schade wordt ook verlies of diefstal verstaan.


Wijzigingen
Dé Veluwegids behoudt zich het recht voor programma’s te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist dé Veluwegids na overleg met de deelnemers.

Weer
Regen of zon? Wat het weer ook wordt het mountainbiken gaat vanuit onze kant altijd door. Indien er is sprake is van onweer of noodweer, dan treden wij altijd in overleg met deelnemers. De activiteit kan dan kosteloos verplaatst worden naar een ander tijdstip of dag.

Annuleringen / Wijzigingen
Annulering of wijzigingen door de deelnemer dient per email te geschieden. De datum waarop het digitale bericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering of wijziging is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering of wijziging binnen 48 uur van de overeengekomen vertrekdatum en vertrektijd is 100% van het bedrag genoemd in de bevestiging verschuldigd. Er is op dat moment geen restitutie mogelijk.
  • In alle andere gevallen kan kosteloos worden verplaatst naar een ander tijdstip of dag. Wil je een restitutie van het bedrag genoemd in de bevestiging dan is dat ook mogelijk in de vorm van een cadeaubon. Wij sturen je dan een digitale cadeaubon toe per e-mail. Deze is onbeperkt geldig.


Betaling
Betaling van de overeengekomen prijs dient vooraf aan de activiteiten van dé Veluwegids worden gedaan. Dit kan via Sumup of indien gewenst via een bankoverschrijving. De bestelling is pas definitief zodra wij jouw betaling hebben ontvangen.  

Weigering
dé Veluwegids heeft het recht om, zonder opgave van reden, deelnemer(s) te weigeren.

Helm en schoeisel
Ga je bij ons mountainbiken dan is het dragen een helm verplicht. Tevens dien je dicht schoeisel te dragen. Dus geen slippers of sandalen.

 

Verzekering
Ik heb een eigen risico verzekering (W.A.) en ben me bewust van de veiligheidseisen en voorwaarden van dé Veluwegids

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en verklaar het formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 

 Handtekening: